Sau khi quý khách đã chọn được sản phẩm

Bước 1: Chọn “Mua Ngay

Lưu ý: Đối với khách đã chọn sản phẩm và vào giỏ hàng để thay đổi số lượng thì nhấn "Tiến hành thanh toán"

Bước 2: Quý khách nhập đầy đủ thông tin và mục thông tin khách hàng

Góc bên phải quý khách nhập mã giảm giá để được giảm giá:

Ví dụ: có mã giảm giá là "JZ20" thì nhập là "JZ20"

Lưu ý: nếu mã có chữ và số thì quý khách nhập mã hoa hay thường điều được

Bước 3: Nhấn áp dụng để mã được sử dụng

Bước 4: Chọn " Đặt hàng" để tiến hàng đặt đơn hàng

Lưu ý: chương trình trên chỉ áp dụng cho khách hàng mua online.